Wat zijn de Tarieven en Vrijstellingen Erf- en Schenkbelasting voor 2018?

Geplaatst op: 1 januari 2018

Wat zijn de Tarieven en Vrijstellingen Erf- en Schenkbelasting voor 2018?

Krijg je een erfenis of een schenking in 2018? Dan krijg je te maken met erfbelasting of schenkbelasting. In dit artikel kun je lezen wat de tarieven zijn en welke vrijstellingen je kunt gebruiken.

 

Vrijstellingen voor de erfbelasting 2018
Als je een erfenis krijgt, is de kans groot dat je erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan jouw vrijstelling.

 Ben je:Dan is jouw vrijstelling: 
 Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 643.194,-
 Kind met ziekte of handicap € 61.106,-
 (Pleeg-)Kind € 20.371,-
 Kleinkind € 20.371,-
 Ouder € 48.242,-
 Overig (zoals een broer of zus) € 2.147,-

Vrijstellingen voor de schenkbelasting 2018
Als je een schenking krijgt, is de kans groot dat je schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan jouw vrijstelling.

Ben je: Dan is jouw vrijstelling: 
– (Pleeg-)Kind € 5.363,-
Per jaar mogen je ouders jou (en je broers en zussen) € 5.363,- belastingvrij schenken. Je hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.  
– Kind tussen 18 en 40 jaar Eenmalig € 25.731,- tot € 100.800,-
Ben je tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen je ouders jou eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 25.731,-. Maar als je het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld dan is de vrijstelling hoger.  
Als je ouders jou vóór 2010 al eens een bedrag ter grootte van de normale eenmalig verhoogde vrijstelling hebben geschonken, dan kunnen zij je eenmalig belastingvrij nog een bedrag schenken, mits je dit bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. Voor meer informatie: http://kern.mmpreview.nl/hernieuwde-schenkingsmogelijkheden/
De eenmalig verhoogde vrijstelling voor aankoop van een eigen woning geldt ook als in plaats van een bedrag een eigen woning wordt geschonken. Van deze hogere schenkingen moet je wel aangifte doen. Daarbij moet je een beroep doen op de verhoogde vrijstelling. 
– Overig (zoals een kleinkind) € 2.147,-
Dit bedrag mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoef je dus geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel. 

 

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting 2018
Is het bedrag van de erfenis of schenking hoger dan de vrijstelling, dan is het meerdere belast met erfbelasting of schenkbelasting. Dit meerdere heet dan ook een ‘belaste verkrijging’.

Ben je: dan betaal je over het gedeelte tot € 123.248,- dan betaal je over het gedeelte vanaf € 123.248,- 
– Gehuwd / geregistreerd partner /ongehuwd samenwonend 10% 20%
 Wanneer je als ongehuwd samenwonende erft van je partner, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling van € 643.194 en de tarieven van 10/20% (o.a. minimaal zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven).   
– (Pleeg-)Kind 10%20% 
– Kleinkind 18%36% 
– Overig (zoals een ouder, broer of zus)30% 40% 

Bijvoorbeeld:
Je erft € 250.000 van je ouders. Je hebt een vrijstelling van € 20.371.
Je belaste verkrijging is dan € 229.629. Over het deel tot € 123.248 betaal je 10% en over de rest, € 106.381 betaal je 20%. Totaal moet je dan € 12.324 + € 21.276 = € 33.600 erfbelasting betalen.

Ondernemingsvermogen en erfbelasting en schenkbelasting

Wanneer u ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt, is dit onder voorwaarden tot een waarde van € 1.063.479 voor 100% vrijgesteld van erfbelasting of schenkbelasting. Wanneer de waarde hoger is, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%.

Pensioen en erfbelasting
Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van € 638.089 voor echtgenoten/geregistreerd partners/ongehuwd samenwonenden. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van € 164.348.

Aangifte doen voor erf- of schenkbelasting
Voor de erfbelasting krijg je automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst. Voor de schenkbelasting moet je het formulier zelf aanvragen. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie over de aangifte voor erf- of schenkbelasting.

Vragen over een erfenis of schenking?

Bij vragen kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.