Insurplus

De financiële belangen en de bijbehorende risico’s van transacties die via de notaris worden afgewikkeld, worden steeds omvangrijker.

Ieder notariskantoor heeft door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de verplichting verzekerd te zijn tot een bedrag van 25 miljoen euro.

Wat nu als het belang van uw opdracht het bedrag van deze verzekering te boven gaat? In dat geval is de aansprakelijkheid van de notaris gelimiteerd tot het bedrag van € 25 miljoen. Extra schade wordt dan dus niet door de notaris vergoed.

Omdat Kern notarissen ook steeds vaker betrokken is bij grotere en ingewikkelde opdrachten met een groter belang, is Kern notarissen vanaf 1 juni 2019 verzekerd voor grote opdrachten tot € 75 miljoen.

Kern notarissen is er trots op dat zij in aanmerking komt voor deze verhoogde verzekering. Een verzekering van € 75 miljoen krijg je namelijk niet zomaar. Door de hoge kwalitatieve dienstverlening van Kern notarissen is zij toegelaten als lid van de Coöperatie Insurplus U.A., een verzameling van regionale notariskantoren van goede naam en faam die collectief deze verzekering zijn aangegaan.

In toenemende mate eisen banken en financiers dat de bij een transactie betrokken notariskantoren voor de volle omvang van de transactie verzekerd zijn. Tot dit moment waren echter vrijwel uitsluitend de grote Zuid As Kantoren voor hogere bedragen dan gebruikelijk verzekerd. Door Coöperatie Insurplus kunnen de aangesloten zelfstandige notariskantoren nu dezelfde dekkingsgraad bieden als de grote Zuid As Kantoren.

Kern notarissen heeft de kennis en kunde om deze grote transacties ook te begeleiden, met de bijbehorende verzekering. En dat met behoud van een persoonlijk contact tegen een faire prijs.